HOME


Welkom op de website van Energiebedrijf Thermo Bello BV.

Thermo Bello is een wijkenergiebedrijf dat in eigendom is van bewoners in de wijk EVA-Lanxmeer. In deze wijk zijn wijkbewoners op zoek naar mogelijkheden om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zaken die direct op hun levenskwaliteit van invloed zijn. Naast de energievoorziening zijn bewoners vergaand betrokken bij de ontwikkeling en inrichting van de wijk, het landschap en het openbaar groen, de verkeersveiligheid, het waterbeheer en de productie van voedsel. De wijk is een proeftuin van maatschappelijke vernieuwing en daarvan is Thermo Bello één van de vruchten.

Veel plezier met het ontdekken van Thermo Bello.