ORGANISATIE

Thermo Bello produceert sinds 2009 warmte voor de wijkverwarming van een groot deel van de woningen en bedrijven in EVA Lanxmeer. 

De Besloten Vennootschap (BV) wordt geleid door Gerwin Verschuur als directeur en één van de drie oorspronkelijke oprichters. 

De aandelen van de BV worden beheerd door de Coöperatieve Thermo Bello U.A.

Personeel

Gerwin Verschuur, algemeen directeur 

Verantwoordelijk voor het gevoerde beleid op het gebied van strategie, techniek, financien, communicatie en personeelszaken.


'Voor mij is de uitdaging om een wijkenergiebedrijf op te bouwen waarin wijkbewoners op verschillende manieren betrokken zijn,

 en medeverantwoordelijkheid dragen voor een duurzame energievoorziening en energiegebruik. 

Ik vind Thermo Bello een geweldige gezamenlijke onderneming."


Richard de Haas, technisch beheerder 

Verantwoordelijk voor het toezicht op het onderhoud van de warmteproductie installaties en het distributienetwerk.


'Ik heb als stationmanager van het drinkwaterstation gewerkt en ben betrokken geweest bij de aanbouw van het warmtestation. 

Ik geniet nu van een pensioen van Vitens, en vind het heerlijk om mijn passie voor techniek in het warmtestation uit te leven. 

Ik woon er naast en ga dagelijks even kijken of alles goed draait.'


Cooperatie

Leden van deze coöperatie zijn bewoners in de wijk plus de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer (BEL). 

Gezamenlijk zijn zij de eigenaar van het bedrijf. 

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door vertegenwoordigers van deze twee geledingen in de coöperatie. 

Het bestuur fungeert tevens als Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de BV. 

Voorafgaand aan deze jaarlijkse vergadering belegt het bestuur een vergadering met haar achterban.

Downloads:

  • Statuten BV
  • Statuten Coöperatie

Bestuur

Bestuurders van de Coöperatieve Thermo Bello U.A. Zijn:

  • Basjan Dane,  voorzitter
  • Martin Heerschop, namens de BEL, secretaris
  • Erik Hoven, lid namens de participerende bewoners 


Technisch beraad

Een groep wijkbewoners komt wekelijks bij elkaar voor een technisch beraad. 

Daarin worden alle zaken besproken die met ontwikkeling en beheer van de warmteproductie en het distributienetwerk te maken hebben. 

De groep bestaat uit Richard de Haas, Frans Westendorp, Huub van Beurden en Appie Bos. 

Het technisch beraad wordt voorgezeten door Gerwin Verschuur. 

Met deze groep mensen zijn vanaf 2009 verbeteringen aangebracht in de verwarmingsinstallatie en in het beheer van de machines, 

waardoor de continuiteit van de warmtelevering is geborgd. 

Ook is de regelstrategie van de warmtepomp en de gasketels verbeterd, waardoor het overall technisch rendement is toegenomen.